زراعــــــــتــــــــــــ

مهندسی مدیریت آبادانی روستاها و بخش ها

سوسک کلرادوی سیب زمینیسوسک برگخوار سیب زمینی(سوسک کلرادو) Leptinotarsa decemlineata

مشخصات ظاهری :


حشرات کامل به شکل بیضی برآمده ، به طول حدود یک سانتی متر و

عرض 6 میلی متر است. پشت سینه نارنجی با لکه های سیاه رنگ و روی

بالپوش 5 نوار طولی سیاه و 5 نوار زرد دیده می شود.

تخمها نارنجی رنگ و شبیه تخم کفشدوزک ها ، به طور دسته جمعی در

سطح زیر برگ قرار داده می شود . لاروها کامپیودئی فرم ، با بدنی درشت

و خمیده و قرمز رنگ که 2 ردیف لکه های سیاه در طرفین بدن دیده می شود. کپسول سرو پاها نیز تیره رنگ می باشند. شفیره زرد رنگ است و در

داخل گهواره کم وبیش کروی شکل که از خاک ساخته می شود ، مشاهده

می گردد

 

مبارزه : جمع آوری حشرات کامل یا توده های تخم و لارو در سطوح کم ،

از شدت خسارت آفت می کاهد. حشرات کامل و لاروها بسادگی با محلول

2 در 1000 زولن یا 6 لیتر در هکتار از این ماده تحت کنترل در می آیند


برچسب‌ها: سوسک کلرادوی سیب زمینی, سوسک برگخوار سیب زمینی, سوسک کلرادو, Leptinotarsa decemlineata, آفات سیب زمینی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط م . م  |